m menu image m home m cart

Reklama 1

Výprodej 2022 - plastová nádrž s bandáží 2000 litrů, šíře 72 cm

Kdo je online?

Právě je zde 57 návštěvníků online.

Je IBC 1000 l vhodná nádrž na naftu?

Jak je to vlastně s nádržemi IBC 600 nebo 1000 litrů

Pro přepravu nebezpečných látek jako je např. nafta je nutné vždy používat schválené nádrže. Tyto nádrže se všeobecně nazývají IBC (Intermediate Bulk Container). Jedná se o nádrže, které musí svými vlastnosti splňovat podmínky pro přepravu. Přesné podmínky stanovuje úmluva ADR, podle které se i řídí jak s IBC zacházet a mnoho dalších ujednání.

V první řadě je zcela nutné rozlišit 2 způsoby použití nádrží IBC. Tím mám na mysli použití jako skladovací a výdejní zařízení a zařízení pro přepravu. Rozdíl je jasný - ve chvíli kdy je nádrž umístěna na vozidle nebo přívěsném vozíku, jedná se o přepravu, pokud stojí nádrž na zemi, na dvoře, v budově atp. jedná se o skladování. Zde je zcela zásadní pochopení, že při přepravě se nádrž řídí předpisy ADR, při skladování je nutné dodržet jiné předpisy, které mohou být lokálně upravené a budou se lišit uživatel od uživatele např. na základě charakteru okolního prostředí atd.

Při přepravě je nutné rozlišit zda se pohybujete v rámci částečného vynětí režimu ADR nebo v podlimitním režimu. Vynechme přepravu nafty nad 1000 litrů tedy běžný režim, tyto výrobky nemáme v nabídce a tak se této problematice nevěnujeme. Tedy zde řešíme dopravu do tzv. 1000 bodů. (pro vysvětlení max. objem pro přepravu nafty smí být 1000 litrů - tj. každý litr je ohodnocen 1 bodem, na rozdíl od benzínu, kdy maximální objem nádrže smí být 333 litrů - tj. každý litr odpovídá hodnotě 3 bodů).

 • podlimitní režim je omezen 450 litry nafty při splnění dodatečných požadavků
 • běžný režim se může týkat libovolného množství nafty do objemu 1000 litrů, přičemž je nutné splnit další požadavky

Podlimitní režim

Tento režim byl vytvořen pro drobné spotřebitele např. zemědělce, lesníky, malé stavební firmy atd. Při provozu nádrží v tomto režimu je nutné splnit několik základních předpokladů:

 • doplňování pohonných hmot je pouze vedlejší činností k hlavnímu předmětu podnikání
 • nádrž smí mít max. objem 450 litrů nafty
 • musí být učiněna opatření k zamezení úniku za normálních podmínek přepravy
 • nádrže musí být schváleny dle ADR 1.1.3.1 c) a toto označení musí být uvedeno na štítku nádrže
 • ještě je nutné splnit podmínku, kdy přepravu provádí zaměstnanec za účelem výkonu své činnosti a přímé spotřeby na místě mimo provozovnu

Částečná vynětí z ADR z podlimitního režimu

Tento režim nastupuje v platnost, kdykoliv překročíte meze uvedené v podlimitním režimu. Pro tento režim musíte splňovat následující předpoklady:

 • řidič musí být proškolen podle ADR 1.3
 • nádrže musí být certifikované a označené bezpečnostními značkami a UN kódem
 • nádrže musí mít platné meziperiodické a periodické zkoušky po 2,5 letech a 5-ti letech
 • ve vozidle musí být aspoň 2 kg hasící přístroj
 • řidič s sebou musí mít přepravní doklad s dle ADR s označením množství druhu a počtu přepravovaných jednotek

Pro přepravu lze použít jakýkoliv IBC kontejner, který je vhodný pro přepravovanou látku (např. pro naftu je nutné aby IBC byl označen UN kódem (např. 31HA1/Y/ xxx). malá x naznačují, že kód bude pokračovat a v tomto pokračování všímavé oko nalezne měsíc a rok výroby. Toto je velmi důležité, protože abyste mohli IBC používat k přepravě v běžném režimu ADR musí být nádrž každé 2,5 roku podrobena zkoušce a po 5-ti letech automaticky končí certifikace výrobku pro přepravu dle ADR.

Z těchto údajů plyne, že IBC (samotná nádrž) je vhodný přepravní obal pro přepravu naftu do objemu 1000 litrů. Pořídíte-li si IBC včetně výdejního zařízení, není tento komplet schválen pro přepravu dle ADR a pokud IBC takto převážíte, pak vězte překračujete legislativu a nahlíží se na Vás jako byste měli nádrž neschválenou. Zároveň platí, že nádrž musíte každého 2,5 roku podrobit zkoušce a po 5-ti letech nádrž z přepravního režimu zcela vyřadit. Navíc je třeba dávat pozor, zda má nádrž uveden správný UN kód a jaký je v něm uveden datum výroby.

Dosud jsem se zabývali IBC jen z pohledu přepravy. Ve chvíli kdy nádrž vyložíte z vozidla, stává se skladovacím zařízením a to by mělo být vždy dvouplášťové nebo musí mít k sobě záchytnou vanu o dostatečném záchytném objemu. Tedy pro IBC 1000 litrů musí mít záchytný objem min. 1100 litrů.